wendydawson

The One Minute Artists Moving Image Festival North Wales takes place Friday 23rd, Saturday 24th and Sunday 25th February 2018.

 

Throughout the weekend an eclectic mix of artists moving image made by local, national and international artist/film makers  will be screening at various venues including  BALACLAFA CARN, Pitchblack Paradise and in the CARNafan (situated on Castle Square, Caernarfon).

(Addresses in the Venue information)

Each piece of work is within the duration of One Minute.

 

A big thanks to Director of The London Animation Club Martin Pickles  

for curating am1nation Also to Menna Thomas (Balaclafa CARN)

Justine Montford - Pitchblack Paradise, Mark Wigan and Nicolas Herbert  for their help and to all the

filmmakers for sending in their work.

 

Curated and organised by artist/curator Kerry Baldry

Image: Wendy Dawson 'Ice Lens"

 

 

Mae Gŵyl Delweddau Symudol Artistiaid Un Funud Gogledd Cymru yn digwydd Ddydd Gwener 23ain, Dydd Sadwrn 24ain a Dydd Sul 25ain o Chwefror 2018.

 

Trwy gydol y penwythnos bydd cymysgedd eclectig o ddelweddau sy'n symud a wnaed gan artistiaid / gwneuthurwyr ffilmiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn arddangos mewn gwahanol leoliadau gan gynnwys BALACLAFA CARN, Pitchblack Paradise ac yn y CARNafan (a leolir ar y Maes yng Nghaernarfon.)

(Cyfeiriadau ar gael o dan wybodaeth Lleoliad(venue information))

Mae pob darn o waith yn digwydd o fewn cyfnod o un funud.

Diolch yn fawr i Gyfarwyddwr Clwb Animeiddio Llundain, Martin Pickles ar gyfer curadu "am1nation”. Hefyd, diolch i Menna Thomas (Balaclafa CARN), a Pitchblack Paradise, Mark Wigan a Nicolas Herbert am eu cymorth ac i bawb o'r

gwneuthurwyr ffilmiau ar ddanfon eu gwaith.

Wedi'i guradu a'i drefnu gan artist / curadur Kerry Baldry.

 

Bydd gwybodaeth am y rhaglenni yn cael ei ddiweddaru

Delwedd: Wendy Dawson “Ice Lens"